Pracownia gastroskopii, kolonoskopii

Lokalizacja:

Wąbrzeźno, ul. Wolności 27, budynek główny szpitala, II piętro (oddział chirurgii)

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

tel. 41 240 0000
Na badanie wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze specjaliści:

dr n. med. Nasser Darwish, specjalista chirurgii ogólnej

Zakres wykonywanych badań i zabiegów (część zabiegów wykonywana jest w warunkach szpitalnych):

 • gastroskopia diagnostyczna
 • gastroskopia z testem na obecność Helicobacter Pylori
 • gastroskopia z biopsją (pobieranie wycinków)
 • gastroskopia z polipektomią (endoskopowe usunięcie polipów żołądka przy użyciu techniki koagulacji)
 • implantacja gastrostomii odżywczej (PEG)
 • eradykacja żylaków przełyku
 • leczenie krwawień z przewodu pokarmowego
 • kolonoskopia diagnostyczna
 • kolonoskopia z biopsją
 • kolonoskopia z polipektomią

Przygotowanie do gastroskopii:

Gastroskopia to badanie endoskopowe pozwalające na ocenę górnego odcinka układu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i dwunastnicy. Przed wprowadzeniem gastroskopu gardło znieczula się roztworem lidokainy. Czas trwania badania to 3-5 min. Badanie może się wydłużyć w razie konieczności wykonania drobnych zabiegów, np. pobrania materiału do badania histopatologicznego.

PRZED BADANIEM

 • Pacjent powinien być na czczo.
 • Na 4 godziny przed badaniem nie należy  pić,  palić papierosów, żuć gumy.
 • Osoby przyjmujące leki nasercowe, przeciw nadciśnieniu, astmie, itp. powinny przyjąć zalecane dawki 4 godziny przed badaniem, popijając niewielką ilością wody.
 • Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe i doustne antykoagulanty powinny o tym fakcie poinformować w czasie rejestracji oraz bezpośrednio przed badaniem

PO BADANIU

 • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić.

Przygotowanie do kolonoskopii:

Kolonoskopia to badanie, które pozwala zbadać jelito grube. Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt giętkiego endoskopu (kolonoskopu) i obejrzeniu całego jelita grubego. Podczas badania istnieje możliwość pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego i wykonania zabiegów endoskopowych.

PRZED BADANIEM:

Osoby przyjmujące leki przeciwkrzepliwe powinny poinformować o tym fakcie przy rejestracji i bezpośrednio przed badaniem.

 • Przez 7 dni przed badaniem nie należy jeść posiłków z ziarnami
 • W dniu poprzedzającym badanie, można zjeść lekkostrawne śniadanie, na obiad jogurt naturalny bez owoców, kisiel lub zupę typu krem lub przecedzony bulion. Od godz. 14.00 nie należy jeść już żadnych posiłków. Można pić herbatę, wodę niegazowaną lub sok jabłkowy.
 • Należy  przygotować   się  zgodnie z instrukcją  udzieloną  podczas rejestracji.
 • W dniu badania należy pozostać na czczo.
 • Jeśli zastosowane były środki znieczulającei/lub nasenne przeciw wskazane jest  prowadzenie pojazdów  przez 24 godziny.

PO BADANIU

 • Po badaniu możliwe jest odczuwanie wzdęć i skurczu jelit. Aby złagodzić dyskomfort można zastosować Espumisan
 • Po zakończeniu badania zalecany jest powrót do codziennej diety.