Pracownia rehabilitacji

Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1, parter

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00
tel. 41 240 0000 

Godziny pracy pracowni:

poniedziałek, środa, piątek: 07.00-14.35
wtorek, czwartek: 10.25-18.00

Uwaga – pracownia rehabilitacji we Wschowie realizuje rehabilitację domową osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Do rejestracji wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kontakt w sprawie rehabilitacji domowej, tel. 41 240 23 84

Kierownik – Justyna Kwiatkowska

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi:

 •  lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna realizowana przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
 •  fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez: wizytę fizjoterapeutyczną oraz zabieg fizjoterapeutyczny w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pracownia rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Szprotawie realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, magnetyzmem, ultradźwiękami, niską temperaturą.

W zakresie fizykoterapii pracownia rehabilitacji w Szprotawie zapewnia pacjentom zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, termoterapii.

Elektroterapia:
 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Trauberta
 • Tonoliza
 • TENS
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Fonoforeza
Magnetoterapia:
 • terapuls
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
Światłolecznictwo:
 • naświetlanie ogólne i miejscowe promieniami IR, UV
 • laseroterapia
 • laseroterapia punktowa
Termoterapia:
 • naświetlanie lampą Sollux
Kinezyterapia:
 • leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu dobranych do indywiduwalnych potrzeb pacjentów.
Masaż:
 • klasyczny leczniczy
 • drenaż limfatyczny
Informacje dla pacjenta: 

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik
 • zmienne obuwie
 • strój gimnastyczny
Uwaga

wymagane skierowanie od lekarza.