Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Lokalizacja:

 ul. Henrykowska 1, parter

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, tel 41 240 0000
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00
Do poradni nie jest wymagane skierowanie

Lekarze specjaliści:

lek. Dariusz Kuhn, specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Maciej Kierkus, specjalista położnictwa i ginekologii

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w naszej Poradni kobiety mogą skorzystać z programu, o ile spełniają poniższe wymagania:
 • są w wieku 25-59 lat,
 • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat.

Badanie jest bezpłatne a etap podstawowy obejmuje:

 • zarejestrowanie kobiety z ustalonej grupy wiekowej, która zgłosi się do programu,
 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
 • pobranie materiału cytologicznego do badania przy użyciu jednorazowego wziernika i jednorazowej szczoteczki umożliwiającej pobranie rozmazu jednocześnie z tarczy części pochwowej oraz z kanału szyjki macicy,
 • edukację w zakresie prewencji nowotworu szyjki macicy,
 • wysłanie pobranego materiału do pracowni diagnostycznej wyłonionej w drodze postępowania poprzedzającego zawarcie umów na realizację etapu diagnostyki cytologicznej programu,
 • przekazanie pacjentce wyniku badania i decyzja, co do dalszego postępowania:
 • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w przypadku prawidłowego wyniku i braku czynników ryzyka (za pisemną zgodą pacjentki, wynik badania nie musi być przekazany osobiście przez lekarza),
 • zalecenie wcześniejszego badania cytologicznego (po 12 miesiącach) w ramach programu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kobietom zakażonym wirusem HIV, przyjmującym leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka (za pisemną zgodą pacjentki, wynik badania nie musi być przekazany osobiście przez lekarza),
 • skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania (w przypadku nieprawidłowego wyniku, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy, konieczne wezwanie pacjentki).

Uwaga! Kobiety obciążone czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – mogą korzystać z cytologii w ramach programu co 12 miesięcy.