Poradnia Chirurgii Ogólnej

Lokalizacja:

 ul. Henrykowska 1, parter

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, tel. 41  240 0000
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarze specjaliści:

lek. Marek Kupis, specjalista chirurgii ogólnej, gastroenterologii
lek. Jacek Miszkowski, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Lechosław Lipowski, specjalista chirurgii ogólnej