Oddział Pediatrii

Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1, I piętro

Numery telefonów:

  • Dyżurka lekarska – 41 240 2331
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 2332
  • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 2333
Ordynator – lek. med. Wojciech Bobkiewicz, specjalista pediatrii
Pielęgniarka oddziałowa – Krystyna Słoka

Zakres świadczeń

Na oddziale wykonuje się pełen zakres świadczeń diagnostyczno-leczniczych w systemie całodobowym.
  • leczenie zachorowań ostrych i zaostrzeń chorób przewlekłych,
  • leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych w konsultacji z laryngologiem,
  • oddział dysponuje inhalatorium, gdzie przy współpracy z działem fizjoterapii leczymy zaostrzenia przewlekłych schorzeń układu oddechowego,
  • podstawowa diagnostykę układu moczowego łącznie z cystouretrografią mikcyjną i USG
  • lekarze oddziału udzielają również całodobowo konsultacji lekarzom Izby Przyjęć i innych oddziałów.

Oddział dysponuje 3-ma salami dla jednego dziecka z opiekunem i 3-ma salami dla dwojga dzieci z opiekunami

Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.