Oddział Pediatrii

Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1, I piętro

Numery telefonów:

  • Dyżurka lekarska – 41 240 2335
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 2332
  • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 2333
  • Dyżurka ordynator – 41 240 2334
Ordynator – lek. med. Wojciech Bobkiewicz, specjalista pediatrii
Pielęgniarka oddziałowa – Jolanta Wrotecka, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Zakres świadczeń

Na oddziale wykonuje się pełen zakres świadczeń diagnostyczno-leczniczych w systemie całodobowym dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat.
  • leczenie zachorowań ostrych i zaostrzeń chorób przewlekłych,
  • leczenie schorzeń górnych dróg oddechowych
  • oddział dysponuje inhalatorium, gdzie przy współpracy z działem fizjoterapii leczymy zaostrzenia przewlekłych schorzeń układu oddechowego,
  • leczenie chorób układu moczowego
  • podstawowa diagnostyka układu pokarmowego
  • lekarze oddziału udzielają również całodobowo konsultacji lekarzom Izby Przyjęć

Oddział posiada świetlicę dla małych pacjentów. Na oddziale istnieje możliwość przebywania rodzica z dzieckiem. Każdy opiekun ma do dyspozycji łóżko.