Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1, I piętro

Numery telefonów:

  • Sekretariat – 41 240 2309
  • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 2320
Ordynator – lek. Łukasz Górecki, specjalista chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa – Mariola Bałuczyńska

Zakres świadczeń:

Na oddziale wykonuje się pełen zakres świadczeń diagnostyczno-leczniczych. Hospitalizacje odbywają się w systemie całodobowym jako pobyty lecznicze kompleksowe oraz diagnostyczno-terapeutyczne. Oddział posiada wyremontowaną i wyodrębnioną osobną salę internistycznego nadzoru przeznaczoną dla pacjentów kardiologicznych oraz salę diagnostyczno-zabiegową wyposażoną w zestaw do wykonywania prób wysiłkowych oraz 24-godzinnego monitorowania pracy serca metodą Holtera.
Badania wykonywane na oddziale:
  • próba wysiłkowa,
  • 24-godzinne badania EKG metodą Holtera,
  • badania czynnościowego układu oddechowego,
  • badania USG,
  • badania endoskopowe
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.