Pracownia gastroskopii, kolonoskopii

Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1, II piętro

Rejestracja:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
tel. 41 240 2360
Na badanie wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących

Zakres wykonywanych badań i zabiegów:

W Pracowni Endoskopowej wykonywany jest pełen zakres specjalistycznych badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego m. in. gastroskopia, kolonoskopia czy rektoskopia.
Wszystkie badania wykonuje wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek z wieloletnim stażem, w oparciu o nowoczesne techniki endoskopowe i wysokiej klasy sprzęt.

Przygotowanie do badań:

Badanie endoskopowe jelita grubego za pomocą giętkiego kolonoskopu, umożliwia ocenę błony śluzowej jelita grubego, a także pobranie z niej wycinków do badania histopatologicznego i wykonanie drobnych zabiegów np. usunięcia polipów, jeśli zachodzi taka konieczność. Przygotowanie przed kolonoskopią ma na celu całkowite oczyszczenie jelita grubego z mas kałowych, które przesłaniają błonę śluzową jelita. W tym celu na 2 dni przed badaniem należy pozostawać na diecie płynnej obejmującej czyste płyny np. sam rosół bez makaronu, inne wodniste zupy, galaretki owocowe, klarowne soki owocowe, wodę, kawę i herbatę z cukrem w ilości co najmniej 3 litrów dziennie. Należy unikać mleka i przetworów mlecznych, a także galaretki i soków koloru czerwonego i fioletowego, bo mogą one utrudniać ocenę błony śluzowej podczas badania. W przeddzień badania nie należy już nic jeść, tylko pić wodę niegazowaną. Tego dnia również w celu usunięcia mas kałowych z jelita grubego należy około południa przyjąć odpowiednią dawkę leku przeczyszczającego według instrukcji udzielonej przez lekarza. Wieczorem wskazane jest wykonanie lewatywy.
W dniu badania pacjent nadal pozostaje na czczo i na 2 godziny przed badaniem wykonuje drugą lewatywę. Jeśli badanie jest wyznaczone po południu, to powstrzymuje się od jedzenia do czasu badania, może jedynie pić wodę niegazowaną. Jeśli w czasie kolonoskopii pojawia się konieczność podania leków znieczulających, to wówczas przez 6 godzin nie można prowadzić samochodu, dlatego na badanie to najlepiej jest zgłosić się z osobą towarzyszącą, która pomoże w powrocie do domu po badaniu.