Poradnia Psychologiczna

Lokalizacja:

Budynek główny, parter, gabinet nr 9A i w budynku administracji gab. nr 2

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta: tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek,  godz. 7.00-18.00

rejestracja.swiecie@nowyszpital.pl

Do psychologa skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Lekarze specjaliści:

Ewelina Steckiewicz, psycholog (budynek główny, parter, gabinet nr 9A)
Patrycja Joppek, psycholog (budynek administracji gab. nr 2)