Szpitalny Oddział Ratunkowy

Numery telefonów:

  • Kierownik, pielęgniarka oddziałowa – 41 240 2130
  • Izba przyjęć – 41 240 2110
Kierownik SOR – lek. Paweł Ryske, specjalista medycyny ratunkowej, anestezjolog
Pielęgniarka oddziałowa – Beata Matusiak
Uwaga!

Ze względu na własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych pacjentów i personelu medycznego, osoby z objawami infekcji, podejrzewające u siebie zakażenie koronawirusem, mające styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W razie wystąpienia objawów: wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z Sanepidem.

Sanepid, tel. 660 452 931
Oddział zakaźny tel. 68 32 96 478
800 190 590
– numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronwirusem

Zakres świadczeń:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci przywożeni są na SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub mogą zgłaszać się samodzielnie.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

  • ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
  • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
  • ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.

Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest to: nagły ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, nagły silny ból głowy, nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości, napad drgawek, nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy, nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, nagłe silne krwawienie z dróg rodnych, nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0°C)

Organizacja pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – system TRIAGE

Po rejestracji Pacjenta na SOR pielęgniarka/ratownik medyczny oceniają stan Pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie: wywiadu, wstępnej oceny stanu pacjenta, wykonywanych pomiarów parametrów życiowych. W zależności od stwierdzonego problemu medycznego i na podstawie wstępnej oceny stanu pielęgniarka/ratownik medyczny określa stopień pilności udzielenia pomoc kwalifikując pacjenta do trzech kategorii oznaczonych kolorami:

  • czerwony: pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;
  • żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii;
  • zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania od 240 do 360 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni;

Uwaga:

W przypadku braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego pielęgniarka/ratownik medyczny informują Pacjenta o możliwości uzyskania pomocy medycznej w innym podmiocie leczniczym – u lekarza rodzinnego lub w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej dostępnej na terenie szpitala codziennie po godzinach pracy przychodni lekarza rodzinnego, od godziny 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego a w soboty, niedziele, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy, całodobowo.

Uwaga:
Informacje o stanie pacjentów przekazuje Ordynator Oddziału – lekarz prowadzący, osobom uprawnionym wskazanym przez pacjenta.