Poradnia zdrowia psychicznego

Lokalizacja:

ul. Młyńska 6 (poradnia znajduje się na parterze budynku administracji)

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Do psychologa skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze specjaliści:

lek. Beata Gajdowska, specjalista psychiatrii
lek. Wojciech Musiał, specjalista psychiatrii
Małgorzata Radecka, psycholog kliniczny
Edyta Sobol, psycholog

Zakres świadczeń:

  • Porady lekarskie diagnostyczne-porady lekarskie udzielane przez specjalistę psychiatrę, rozpoczynające lub weryfikujące proces diagnostyczno-terapeutyczny, obejmujące: zebranie wywiadu, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, niezbędne badanie psychologiczne, niezbędne konsultacje specjalistyczne i laboratoryjne, czynności pielęgniarskie, zakończona ustaleniem rozpoznania i planu terapeutycznego.
  • Porady lekarskie terapeutyczne – kolejne porady lekarskie kontynuujące leczenie według planu, obejmujące ocenę stanu psychicznego, postępów leczenia oraz w razie potrzeby niezbędne kontrolne badania laboratoryjne.
  • Porady lekarskie kontrolne – krótka porada lekarska lub psychologiczna obejmująca ogólną ocenę przebiegu leczenia oraz wydanie niezbędnych zaleceń.
  • Porady psychologiczne diagnostyczne – porady, których celem jest pogłębiona diagnostyka osobowości, procesów poznawczych i innych dyspozycji psychicznych, obejmujące badania z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych, niezbędne konsultacje specjalistyczne, zakończona ustaleniem diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
  • Porady psychologiczne – porady stanowiące element wdrożonego planu leczenia, obejmujące pomoc psychologiczną oraz niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
  • Sesje psychoterapii indywidualnej – sesje z jednym pacjentem, stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie podstawowych problemów  i trudności pacjenta.
  • Sesje psychoterapii rodzinnej – sesje z rodziną stanowiące element ustalonego planu leczenia, nastawione na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodująca ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny.
  • Sesje psychoterapii grupowej – sesje realizowane w grupach pacjentów, stanowiące element ustalonego planu leczenia, prowadzone wg określonej metody, realizowane z grupą  6 – 12 osób.
  • Sesje wsparcia psychospołecznego – oddziaływanie psychospołecznie na jedną osobę lub w grupie 2 do 6 osób, kierowane do pacjentów i ich rodzin lub innych osób stanowiących oparcie społeczne pacjenta.
  • Wizyty, porady domowe lub środowiskowe – wizyty lub porady diagnostyczne, terapeutyczne lub psychologiczne udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta.