Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu

Lokalizacja

ul. Młyńska 6, budynek poradni specjalistycznych

Rejestracja

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Do poradni nie jest wymagane skierowanie.

Lekarze:

lek. Emil Ura, w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Zakres świadczeń:

  • porady diagnostyczna – zebranie wywiadu, ocena stanu psychicznego, badanie psychologiczne, badania diagnostyczne, ustalenie rozpoznania i opracowanie planu terapeutycznego
  • porady kontrolne – ocena przebiegu leczenia
  • porady terapeutyczne – ocena stanu psychicznego, ocena przebiegu i postępów leczenia, wsparcie psychologiczne, działania edukacyjne
  • psychoterapia