Poradnia Endokrynologiczna

Lokalizacja:

ul. Młyńska 6 (poradnia znajduje się na parterze w budynku administracji)

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek 7.00-18.00
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarze specjaliści:

lek. med. Jolanta Andrzejewska, specjalista endokrynologii

lek. med. Magdalena Wojewoda–Korbelak, w trakcie specjalizacji z endokrynologii

Zakres świadczeń:

Diagnostyka i leczenie schorzeń układu wydzielania wewnętrznego oraz kwalifikowanie pacjentów do leczenia radiojodem, do których zalicza się:

  • choroby przysadki,
  • choroby rdzenia i kory nadnerczy,
  • czynne hormonalne guzy trzustki,
  • choroby gonad,
  • zaburzenia przemiany tłuszczowej z hiperlipoproteinemią,
  • choroby tarczycy,

Poradnia kwalifikuje pacjentów do zabiegów operacyjnych.