Poradnia Chorób Płuc

Lokalizacja:

ul. Młyńska 6 (poradnia znajduje się na parterze budynku administracji)

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek 7.00-18.00
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarze specjaliści:

lek. Stanisław Marcinkowski, specjalista chorób płuc
dr n. med. Grzegorz Zioło, specjalista chorób płuc

Zakres świadczeń:

 • diagnostyka radiologiczna zmian w płucach i śródpiersiu pacjentów (nowotwory, zmiany rozsiane grzybicze i inne choroby płuc)
 • objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, krwioplucie, duszność, pogarszanie się tolerancji wysiłku, bóle w klatce piersiowej itd.)
 • płyn w opłucnej
 • leczenie stanów zapalnych układu oddechowego,
 • lecznie chorób śródmiąższowych płuc,
 • leczenie zaostrzenia astmy oskrzelowej i POCHP,
 • ocena zaawansowanie chorób nowotworowych układu oddechowego i przygotowanie do dalszego leczenia,
 • kwalifikacja pacjentów do leczenia szpitalnego
 • RTG klatki piersiowej,
 • KT klatki piersiowej,
 • spirometria,
 • spirometria wysiłkowa,
 • badania laboratoryjne,
 • badania bakteriologiczne.