Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

ul. Młyńska 6, II piętro

Numer/numery telefonów:

  • pielęgniarka oddziałowa – 41 240 2121
  • oddział – 41 240 2123
  • dyżurka lekarska – 41 240 2122
Ordynator – lek. Renata Błażejewska, specjalista anestezjologii, dyrektor ds. medycznych,
Pielęgniarka oddziałowa – Elżbieta Mazurek

Zakres świadczeń:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia świadczenia z zakresu anestezji, intensywnej terapii i resuscytacji. Na oddziale przyjmowani i leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, z zawałami i udarami mózgu, zaburzeniami kardiologicznymi, stanami astamatycznymi czy niewydolnością nerek

Do zadań oddziału należą:

  • czynności resuscytacyjne u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz w SOR
  • kompleksowa opieka anestezjologiczna przed, -śród- i pooperacyjna:
    – kwalifikacje do znieczuleń
    – znieczulanie zgodnie z obowiązującymi standardami
  • stały nadzór nad pacjentami w stanie zagrożenia życia, wymagających intensywnej opieki medycznej
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.