Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

ul. Młyńska 6, II piętro

Numer/numery telefonów:

 • pielęgniarka oddziałowa – 41 240 2121
 • oddział – 41 240 2123
 • dyżurka lekarska – 41 240 2122
 • dyżurny anestezjolog – 501 454 776
Ordynator – lek. Krzysztof Dziedzic, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa – Wioletta Dobrzańska

Zakres świadczeń:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia świadczenia z zakresu anestezji, intensywnej terapii i resuscytacji. Na oddziale przyjmowani i leczeni są chorzy w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, z zawałami i udarami mózgu, zaburzeniami kardiologicznymi, stanami astamatycznymi czy niewydolnością nerek

Do zadań oddziału należą:

 • czynności resuscytacyjne u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz w SOR
 • kompleksowa opieka anestezjologiczna przed, -śród- i pooperacyjna:
  – kwalifikacje do znieczuleń
  – znieczulanie zgodnie z obowiązującymi standardami
 • stały nadzór nad pacjentami w stanie zagrożenia życia, wymagających intensywnej opieki medycznej
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.