Szkoła Rodzenie przy Nowym Szpitalu w Olkuszu

Ciąża i poród to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu kobiety i jej rodziny. Zawsze wiążą się ze zmianami, do których warto się świadomie przygotować. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przyszłych mam i ich pociech Nowy Szpital w Olkuszu oferuje zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzone pod okiem wykwalifikowanej kadry

Adres:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o.

Al.1000-lecia 13

32-300 Olkusz

Budynek administracji szpitala- parter

Zapisy:

Zapisy do szkoły rodzenia i ustalenia terminu spotkań prowadzą:

Karolina Spurna, tel. 507 737 148
Poniedziałek, wtorek od 15.00 do 19.00

Beata Zajega, tel. 501 510 900
Czwartek, piątek od 15 .00 do 19.00

Zapraszamy panie od 20 tyg ciąży.

Terminy i godz zajęć:

Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Cykl zajęć obejmuje 5 spotkań (10 godzin zajęć)

Zapraszamy panie od 20 tygodnia ciąży. Gwarantowana intymna i przyjazna atmosfera.

Ramowy program zajęć w szkole rodzenia:

Moduł I – mgr położnictwa Karolina Spurna

1. Przebieg ciąży i rozwój dziecka w łonie matki.

2. Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi i ich wpływ na rozwój ciąży.

Moduł II- mgr fizjoterapii

3. Prozdrowotne formy aktywności : Ćwiczenia z elementami jogi, techniki oddechowe, zajęcia z piłką.

Moduł III- mgr położnictwa Karolina Spurna

4. Przygotowanie do porodu, okresy porodu, zwiastuny zbliżającego się porodu, plan porodu.

5. Fizjologia porodu : aktywny poród, pozycje w czasie porodu, łagodzenie bólu porodowego niefarmakologiczne oraz farmakologiczne metody.

6.. Cięcie cesarskie – korzyści, zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne. Wskazania do cięcia cesarskiego.

7. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie połogu.

Moduł IV- mgr położnictwa Beata Zajeg, spec. piel. neonatologicznego, certyfikowany doradca laktacyjny

8. Pierwsze chwile z noworodkiem: stany przejściowe u noworodka, badanie noworodka, kontakt skóra do skóry, badani przesiewowe. ABC pierwszej pomocy.

9. Karmienie piersią: Nieoceniona moc pokarmu mamy. Wsparcie w laktacji. Opieka nad noworodkiem w oddziale i po wyjściu ze szpitala.

Moduł V- Psycholog

10. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu oraz połogu, metody relaksacji. Baby blues, depresja poporodowa, metody radzenia sobie ze stresem. Hormonalny zawrót głowy.