Poradnia konsultacyjna noworodka i wcześniaka

Lokalizacja:

Olkusz al.1000-Lecia 13

Rejestracja:

środa, czwartek 07:30-13:00
tel. 41 240 1210
oraz poniedziałek-piątek, 14:35-17:25,  ul. Aleja Tysiąclecia 13, budynek poradni wielospecjalistycznych
tel. 41 240 1271
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
Poradnia czynna: środa 09:00-13:00
czwartek, 08:00-12:00

Lekarze specjaliści:

lek. Maria Ziobro-Krukowiecka, specjalista neonatologii
lek. Jarosław Szczurek, specjalista neonatologii

Zakres świadczeń:

  • konsultacje specjalistyczne noworodków i niemowląt do ukończenia 12 miesiąca życia
  • konsultacje noworodków i niemowląt z grup ryzyka związanych z krótkim czasem trwania ciąży, niską wagą urodzeniową, w sytuacji wystąpienia zamartwicy urodzeniowej, zespołu zaburzeń oddychania, zaburzeń hematologicznych noworodka, zakażeń swoistych dla okresu noworodkowego, z hiperbilirubinemią oraz porad laktacyjnych
  • nadzór nad rozwojem psychomotorycznym i w razie potrzeby wdrażanie odpowiedniej fizykoterapii
  • USG bioder u dzieci z podejrzenie dysplazji stawów biodrowych