Poradnia Nefrologiczna

Lokalizacja:

Olkusz ul. Al. 1000 Lecia 13
Budynek główny szpitala, gabinet nr 1

Rejestracja:

Telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich
poniedziałek-piątek, 07:15-17:25
tel. 41 240 1227

Lekarze specjaliści:

lek. med. Przemysław Włodek

Uwaga:

Poradnia nefrologiczna przyjmuje pacjentów w ramach działalności komercyjnej. Z chwilą ogłoszenia i pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu przez NFZ porady medyczne będą udzielane w ramach umowy z NFZ.