Poradnia Medycyny Sportowej

Lokalizacja:

Olkusz ul. Al. 1000 Lecia 13
Budynek główny szpitala, gabinet nr 1

Rejestracja:

Olkusz ul. Al. 1000lecia 13, budynek administracji szpitala
I piętro, pokój 63
Tel.  41 240 1227 w godzinach 11.00 do 13.00
oraz poniedziałek-piątek, 14:35-17:25
tel. 41 240 1271

Lekarze specjaliści:

lek. med. Waldemar Pasich, specjalista ortopedii i traumatologii, specjalista medycyny sportowej

Uwaga:

Poradnia medycyny sportowej przyjmuje pacjentów w ramach działalności komercyjnej. Z chwilą ogłoszenia i pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu przez NFZ porady medyczne będą udzielane w ramach umowy z NFZ.