Poradnia Medycyny Pracy

Lokalizacja:

Al. 1000 lecia 13, budynek oddziału psychiatrycznego

Rejestracja:

poniedziałek-piątek, 11.00-14.00

tel. 41 240 24 11

Poradnia czynna: poniedziałek-piątek, 07:00-14.35

Lekarze specjaliści:

lek. Martyna Pałka
lek. Agata Knapik

Zakres świadczeń:

  • Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne), pracowników w ramach zawartych umów, oraz dla pracowników NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu
  • Badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy.
  • Wydawanie orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  • Badania kandydatów na studia.
  • Badanie uczniów podejmujących naukę w szkołach zawodowych.
  • Badania lekarskie osób ubiegających się lub posiadających zezwolenie na broń.
  • Szczepienia WZWB pracowników NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu.
  • Szczepienia ochronne typu – WZWB i WZWA przeciw tężcowi, przeciw kleszczowemu, zapaleniu mózgu, przeciw grypie, przeciw durowi brzusznemu w ramach zawartych umów.
  •  Badania przesiewowe w kierunku boreliozy
  • Wizytacje stanowisk pracy

W ramach Poradnii Medycyny Pracy świadczone są usługi w punktach I pomocy na terenie ZGH – Kopalnia Olkusz, Kopalnia Pomorzany, ZGH Bukowno.

Badania kandydatów na kierowców:

Od 1 czerwca 2015r.  Poradnia Medycyny Pracy oferuje usługi komercyjne w zakresie: badania dla kandydatów na kierowców. Badania wykonuje lekarz specjalista, Anna Mendak, w poniedziałki środy w godz. 16.00-17.00.
Rejestracja telefoniczna – tel. 41 240 12 27, codziennie, w godzinach od 11:00 – 13:00.

Konieczna wcześniejsza rejestracja!