Poradnia Logopedyczna

Lokalizacja:

Olkusz al.1000-Lecia 13, budynek główny szpitala

Rejestracja:

tel. 41 240 1368, 41 240 1367
W godzinach pracy poradni:
poniedziałek, 07:00-16:35
wtorek, 07:00-15:00
środa, 07:00-15:35
czwartek, 09:00-18.15
piątek, 07:00-14:35
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Specjaliści:

mgr Anna Górka, logopeda
mgr Iwona Balsamska, neurologopeda
mgr Ewa Mizgier, logopeda, psycholog

Zakres świadczeń:

  • ocena i diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
  • ustalanie planu terapii logopedycznej
  • terapia logopedyczna i neurologopedyczna wspomagająca rozwój komunikacji u dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy typu: afazja, dyzartria, jąkanie, oligofazja, autyzm
  • wspomaganie dzieci z trudnościami szkolnymi w zakresie: ortografii, zaburzeń słuchu fonemowego oraz czytania i pisania