Oddział Pediatrii

Lokalizacja:

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, I piętro, budynek główny

Numery telefonów:

 • Dyżurka lekarska – 41 240 1266
 • Dyżurka pielęgniarek odcinek dzieci starsze – 41 240 1261
 • Dyżurka pielęgniarek odcinek dzieci młodsze – 41 240 1263
 • Ordynator – 41 240 1260
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1341
Ordynator – dr n. med. Tomasz Rzemieniuk, specjalista pediatrii
Pielęgniarka oddziałowa – Aneta Ślęzak

Zakres świadczeń:

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wieku dziecięcego. Na oddziale wykonuje się wstępną diagnostykę specjalistyczną w zakresie:
 • nefrologii
 • neurologii
 • alergologii
 • kardiologii,
 • psychiatrii
 • endokrynologii
Uwzględniając złożoność leczenia dzieci i konieczność stworzenia im atmosfery zmniejszającej lęk i niepokój związany z chorobą i przebywaniem w obcym środowisku w oddziale istnieje możliwość pobytu matki z dzieckiem, od momentu przyjęcia do wypisu.
Oddział Dziecięcy jest podzielony na 2 odcinki: dzieci starszych i dzieci małych.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 9.00-10.00; 19.00-20.00

Godziny wydawania wypisów: 14.00-15.00