Oddział Opieki Paliatywnej

Lokalizacja:

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, budynek B, III piętro

Numery telefonów:

  • Dyżurka pielęgniarska i lekarska – 41 240 1278
Ordynator: lek. med. Ewa Stasikowska-Dutka, specjalista medycyny paliatywnej i chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa – Jadwiga Osmenda, specjalista medycyny paliatywnej

Zakres świadczeń:

Oddział Medycyny Paliatywnej obejmuje leczeniem pacjentów z powikłaniami choroby nowotworowej i w terminalnym jej okresie. Opiekę nad chorymi sprawuje zespół lekarsko-pielęgniarski wspomagany pracą rehabilitanta, psychologa i kapelana Koscioła Katolickiego. Oddział obejmuje pomocą edukacyjną i psychologiczną rodzinę chorego.
Oddział współpracuje z innymi oddziałami szpitala, a także z Centrum Onkologii w Krakowie i Gliwicach.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 9.00-10.30

Godziny wydawania wypisów: po 13.00