Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym

Lokalizacja:

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, parter, budynek główny

Numery telefonów:

 • Dyżurka lekarska – 41 240 12 68
 • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 12 33
 • Pracownia EEG i EMG – 41 240 12 02
 • Ordynator – 41 240 1221
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1326
Ordynator – dr n. med. Tadeusz Pietkiewicz, specjalista neurologii
Pielęgniarka oddziałowa – Grażyna Walczak

Zakres świadczeń:

W Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym diagnozowani i leczeni są pacjenci z chorobami obwodowego i centralnego układu nerwowego między innymi z:

 • niedokrwiennymi i krwotocznymi udarami mózgu. W przypadku chorych z niedokrwiennym udarem mózgu wykonujemy leczenie trombolityczne. Tromboliza jest jedną z najnowocześniejszych terapii farmakologicznych, która znacząco obniża śmiertelność i niesprawność chorych spowodowaną udarem;
 • guzami mózgu
 • padaczką i stanami padaczkowymi,
 • zespołami bólowymi (szyjnymi, lędźwiowymi),
 • uszkodzeniami rdzenia kręgowego,
 • chorobami nerwowo-mięśniowymi (m. in. miastenią, zapaleniem wielomięśniowym),
 • chorobami demielinizacyjnymi (m. in. stwardnieniem rozsianym),
 • chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, w tym m. in. chorobami i zespołami parkinsonowskimi, zespołami otępiennymi,
 • chorobami zapalnymi ośrodkowego układu nerwowego,
 • zespołami wielokorzeniowo-wielonerwowymi,
 • innymi chorobami neurologicznymi (m. in. utratami przytomności).

Oddział dysponuje pracowniami do badań – elektroencefalograficznych, elektromiograficznych, potencjałów wywołanych, USG Doppler do badania przepływów w tętnicach szyjnych. Do dyspozycji Oddziału pozostaje czynna całą dobę pracownia Tomografii Komputerowej.

Pacjenci hospitalizowani w tutejszym Oddziale mają zapewnioną profesjonalną opiekę lekarską, pielęgniarką, logopedyczną, psychologiczną rehabilitacyjną.

Oddział zatrudnia 6 lekarzy w tym 4 specjalistów.

Pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w przyszpitalnej Poradni Neurologicznej

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: ranna 8.00, wieczorna – 18.00
Godziny wydawania wypisów: 13.00
Odwiedziny chorych: 07.00-18.00

Pacjent przebywający w Oddziale powinien posiadać własne: przybory toaletowe, piżamę, papucie, termometr.

Pełny regulamin dostępny jest na oddziale.