Oddział Kardiologii

Lokalizacja

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, II piętro, budynek główny

Numery telefonów

  • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1222
  • Odcinek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 41 240 1223
  • Ordynator – 41 240 1201
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1321
Ordynator – lek. Anna Włodarczyk
Pielęgniarka oddziałowa – Dorota Koper

Zakres świadczeń:

Oddział dysponuje stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego – służące leczeniu pacjentów z:

  • ostrą niewydolnością serca,
  • groźnymi zaburzeniami rytmu i przewodzenia.

Sale są wyposażone w sprzęt do intensywnej terapii: defibrylatory, urządzenia do czasowej stymulacji serca, aparat echo (Aloka alfa 6). Wszyscy pacjenci objęci są stałym monitorowaniem EKG i ciśnienia krwi.

Oddział dysponuje pracowniami diagnostyki kardiologicznej:

  • pracownia echokardiografii, gdzie wykonuje się klasyczne badanie przezklatkowe (TTE) oraz echokardiograficzne próby obciążeniowe. Badania wykonywane są zarówno dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale, jak kierowanych z poradni kardiologicznej;
  • pracownia testów wysiłkowych, gdzie wykonywane są badania na bieżni ruchomej firmy Aspel. Badania wykonuje się celem diagnostyki choroby wieńcowej oraz oceny rokowania u pacjentów z chorobą wieńcową. Badania wykonywane są zarówno dla pacjentów hospitalizowanych w oddziale, jak kierowanych z poradni kardiologicznej;
  • pracownia diagnostyki EKG metodą Holtera (pracownia wyposażona jest w 6 aparatów służących do rejestracji i analizy ciągłego zapisu ekg)

Oddział współpracuje z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej Szpitali Uniwersyteckich w Krakowie i PAKS w Chrzanowie. Kierowani są tam pacjenci, u których zdiagnozowano zawał serca i niestabilną chorobę wieńcową.

Pacjenci mogą kontynuować leczenie w przyszpitalnej poradni kardiologicznej, gdzie porad udzielają m.in. lekarze zatrudnieni w oddziale kardiologicznym.