Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja:

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, II piętro, budynek główny

Numery telefonów:

  • Dyżurka lekarska/Sekretariat – 41 240 1220
  • Dyżurka pielęgniarska – 41 240 1225
  • Ordynator – 41 240 1201
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1321
Ordynator – lek. Anna Włodarczyk
Pielęgniarka oddziałowa – Dorota Koper

Zakres świadczeń:

Oddział Chorób Wewnętrznych prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń chorób zakresu hematologii, reumatologii, nefrologii, pulmonologii, gastroenterologii, diabetologii, endokrynologii.
Hematologia – diagnoza i leczenie:
– niedokrwistości z niedoboru żelaza, witaminy B12,
– zaburzeń krzepnięcia krwi: skazy krwotoczne nabyte i wrodzone, stany zakrzepowo-zatorowe, małopłytkowości,
– chorób układu białokrwinkowego
Pulmonologia – diagnoza i leczenie:
– zakażeń układu oddechowego (zapalenie płuc, oskrzeli),
– śródmiąższowych chorób płuc,
– przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
– astmy oskrzelowej,
– nowotworów płuc – leczenie objawowe
Reumatologia – diagnoza i leczenie:
– reumatoidalnego zapalenia stawów,
– tocznia układowego,
– twardziny układowej,
– zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
– reaktywnego zapalenia stawów,
– rumienia guzowatego,
– zapalenia wielomięśniowego, skórno-mięśniowego,
– zapalenia naczyń,
– choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa,
– dny moczanowe
Diabetologia i endokrynologia – diagnoza i leczenie:
– cukrzycy typu 1,
– cukrzycy typu 2,
– pozostałych typów cukrzycy,
– powikłań cukrzycowych: nefropatii cukrzycowej, neuropatii cukrzycowej, zmian w układzie krążenia,
– ostrych zaburzeń metabolicznych (kwasica ketonowa, hiperosmolarna),
– hipoglikemii,
– chorób tarczycy: nadczynność i niedoczynność tarczycy, zapalenia tarczycy, wole guzowate.
– niedoczynność i nadczynność kory nadnerczy
Gastroenterologia – diagnoza i leczenie:
– chorób przełyku: zapalenie, przepuklina rozworu przełykowego,
– chorób żołądka i dwunastnicy: zapalenia, choroba wrzodowa, dyspepsja, nowotwory,
– chorób jelit: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby Crohna, czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego, zespołu jelita nadwrażliwego, inne zapalenia jelit, nowotwory jelita grubego,
– chorób trzustki: ostre i przewlekłe zapalenia trzustki, nowotwory,
– chorób wątroby i dróg żółciowych: zapalenia, uszkodzenia toksyczne i polekowe, marskość wątroby i jej powikłania (wodobrzusze, nadciśnienie wrotne, encefalopatia wątrobowa), kamica pęcherzyka żółciowego, kamica przewodowa, nowotwory wątroby i pęcherzyka żółciowego
Nefrologia – diagnoza i leczenie:
– ostrej i przewlekłej niewydolności nerek,
– zakażeń układu moczowego: ostrego i przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek,
– krwiomoczu, białkomoczu,
– nefropatii w przebiegu chorób układowych, rozrostowych i chorób krwi,
– kłębuszkowych zapaleń nerek,
– kwalifikacja chorych do leczenia nerkozastępczego i przeszczepu nerki,
Na oddziale prowadzona jest również diagnostyka i leczenie:
– stanów gorączkowych niejasnego pochodzenia,
– paliatywne leczenie chorób nowotworowych,
– reakcji uczuleniowych,
– ostrych zatruć: pokarmowych, wziewnych itp.
Oddział współpracuje z Klinikami w Krakowie i Katowicach, Szpitalem Pulmonologicznym w Zakopanem, Szpitalem Pulmonologicznym w Jaroszowcu.

Oddział posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: ranna –  7.30-8.30; wieczorna – 17.00-17.30
Godziny wydawania wypisów: 13.00-14.00