Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, I piętro, budynek główny

Numer/numery telefonów:

 • Lekarz dyżurny OIOM – 41 240 13 51
 • Dyżurka OIOM –  41 240 12 11
 • Dyżurka lekarzy anestezjologów – 41 240 12 51
 • Ordynator – 41 240 12 51
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 1320
Ordynator: lek. Justyna Niewiara, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa: Barbara Michnikowska

Zakres świadczeń:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem pacjentów w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, chorych z ciężkimi zakażeniami, po zatrzymaniach krążenia, zatruciach oraz pacjentów z urazami wielonarządowymi i po rozległych zabiegach operacyjnych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje 6 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami.

W zakresie Anestezjologii dysponujemy 6 stanowiskami znieczuleń, w tym 4 w obrębie bloku operacyjnego, wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wykonujemy:

 • Kwalifikacje z oceną ryzyka znieczulenie pacjentów oddziałów zabiegowych do zabiegów planowych i w trybie ostrym
 • Współuczestniczymy w przygotowaniu ciężkich pacjentów do zabiegów operacyjnych
 • Znieczulamy pacjentów zgodnie z obowiązującymi  standardami – wykonujemy znieczulenia ogólne, przewodowe oraz blokady splotów i nerwów
 • Współuczestniczymy w leczeniu pacjentów w okresie okołooperacyjnym ze szczególnym  uwzględnieniem terapii bólu
 • Wykonujemy czynności resuscytacyjne u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz w SOR
 • Konsultujemy pacjentów w stanie  ciężkim, kwalifikujemy do leczenia w tut. Oddziale IT
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołany jest zespół zajmujący się leczeniem bólu ostrego, głównie  operacyjnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 7:30-8.30

Godziny wydawania wypisów: 9.00-13.00

Pracą oddziału kieruje ordynator. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne, osobą odpowiedzialną za pracę oddziału jest lekarz dyżurny.
Ze względu na specyfikę Oddziału pacjent może posiadać wyłącznie osobiste przybory toaletowe.

Nie ma możliwości przechowywania produktów żywieniowych w szafkach pacjentów. Pacjent może posiadać płyny w łącznej objętości nie przekraczającej 1,5 l.

Przebywając w Oddziale pacjent nie może przyjmować żadnych leków, odżywek, posiłków itp. bez wiedzy i zgody lekarz.

Korzystanie z telefonów komórkowych przez rodziny pacjentów powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.

Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawiane przy pacjentach i nie przekazane do depozytu.

Pełny regulamin dostępny jest na oddziale.

Uwaga:
Informacji o stanie zdrowia pacjenta, pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie wskazanej przez pacjenta, udziela osobiście ordynator, zastępca ordynatora lub lekarz dyżurny.