Oddział Neonatologiczny

Lokalizacja:

Szubin, Ogrodowa 9

Numery telefonów:

  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 10 52
  • Oddział – 41 240 10 54/55
Ordynator – lek. Marek Domżała, specjalista pediatrii
Pielęgniarka oddziałowa – Bożena Wencka

Zakres świadczeń:

  • całodobowa opieka nad matką i dzieckiem w sytemie rooming-in zgodnie z zasadami Szpitala Przyjaznego Dziecku
  • nauka karmienia piersią i pielegnacji noworodka zgodnie z zasadami WHO “10 kroków do udanego karmienia”); pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją
  • diagnozowanie i leczenie noworodków zgodnie z zakresem zadań dla ośrodka I-szego stopnia referencyjności
  • badanie przesiewowe noworodków(pulsoxymetria,badanie słuchu,badanie genetyczne)
  • obowiązkowe szczepienia ochronne
  • zgłaszanie stwierdzonych wrodzonych wad rozwojowych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych
  • badaniami przesiewowymi w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie – fenyloketonurii,hipotyreozy,mukowiscydozy.

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich – 8:00 – 9:00
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.