Oddział Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja:

Szubin, Ogrodowa 9

Numery telefonów:

  • Sekretariat – 41 240 10 28
  • Ordynator – 41 240 10 21
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 10 22
  • Gabinet lekarski – 41 240 10 23
  • Gabinet zabiegowy – 41 240 10 24
  • Oddział 41 240 1054/55
Ordynator – lek. Michał Czerebiej
Pielęgniarka oddziałowa – Jolanta Furmaniak

Zakres świadczeń:

Oddział specjalizuje się w leczeniu  schorzeń z zakresu podstawowych dziedzin medycznych:

• chorób układu : krążenia, oddechowego, trawiennego i moczowego

• chorób narządu ruchu i tkanki łącznej

• układu krwiotwórczego

• chorób endokrynologicznych i przemiany materii

• ostrych zatruć nie wymagających leczenia w OIOM

• schorzeń neurologicznych i geriatrycznych oraz  leczenia objawowego

• schorzeń zdyskwalifikowanych do leczenia przyczynowego

W razie potrzeby pacjenci są konsultowani przez specjalistów w zakresie: chirurgii, dermatologii, diabetologii, gastroenterologii, ginekologii, laryngologii, neurologii, okulistyki, pulmonologii, psychiatrii, reumatologii, urologii.

W oddziale znajdują się: 7 sal dwuosobowych, 2 sale intensywnego nadzoru kardiologicznego, 2 sale pięcioosobowe, i 1 – jednoosobowa.

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych. 

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich – 09:15-11:00
Godziny wydawania wypisów – 13.00-14.30
Uwaga:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.