Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

Lokalizacja:

Kostrzyn n. Odrą, ul. Narutowicza 6, budynek C, I piętro

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
tel. 41 240 0000
Do poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Lekarze specjaliści:

dr n. med. Ewa Spoz, specjalista okulistyki
lek. med. Ireneusz Skinder, specjalista okulistyki
lek. med. Eliza Wałęsa, specjalista okulistyki
lek. med. Tatiana Pokotycka, specjalista okulistyki
lek. med. Maciej Kapiński, specjalista okulista

Zakres świadczeń:

Poradnia okulistyczna dla dzieci zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad i chorób narządu wzroku u dzieci.

Zakres wykonywanych świadczeń diagnostycznych i leczniczych:

  • autorefraktometria (komputerowe badanie wady wzroku)
  • badanie OCT (optyczna koherentna tomografia komputerowa)
  • badanie dna oka,
  • badanie pola widzenia (perymetria)
  • badanie w lampie szczelinowej
  • badanie ostrości wzroku
  • tonometria (pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej)
  • angiografia fluoresceinowa
  • test Schrimera
  • usuwanie gradówek, ciał obcych