Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Rejestracja:

Informacja i rejestracja – piątki, godz. 8.00- 10.00
tel. 41 240 19 02 lub poniedziałek-piątek, godz. 8.00-13.00 tel. 41 240 19 00

Małgorzata Stankiewicz, magister, specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego

Zakres świadczeń:

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej i nie zostali objęci opieką np. zakładu opiekuńczego. Świadczenia w domowej opiece długoterminowej udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Wizyta pielęgniarki w domu chorego powinna się odbyć nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Czas objęcia chorego opieką długoterminową zależy od stanu zdrowia pacjenta. Należy pamiętać, że środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun).

Uwaga!

Objęcie pacjenta opieką następuje nad podstawie skierowania oraz rejestracji.