Hospicjum domowe

Zgłoszenia:

Nowy Szpital w Kostrzynie, poniedziałek-piątek, godz. 8.00-13.00 Centralna Rejestracja Szpitala tel. 41 240 1900
oraz 41 240 18 10, 798 038 559

lek. Magdalena Chachurska, specjalista medycyny paliatywnej

Zakres świadczeń:

Hospicjum domowe dla dorosłych obejmuje opieką chorych w promieniu 30 km od miejsca siedziby hospicjum. Opieka w ramach hospicjum domowego przeznaczona jest dla pacjentów chorych na nowotwory w terminalnej fazie choroby i ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych dolegliwości związanych z chorobą, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych. Hospicjum domowe to również wsparcie i edukowanie opiekunów, którzy na co dzień przebywają z chorą osobą. W razie potrzeby hospicjum wypożycza również sprzęt pomocniczy: balkoniki, ssak, pompę infuzyjną do podawania leków dożylnie.

Chory objęty opieką hospicjum domowego przebywa w swoim domu. Po dokonaniu zgłoszenia – można to zrobić w siedzibie hospicjum (Nowy Szpital w Kostrzynie) lub telefonicznie następuje pierwsza wizyta lekarza. Następne wizyty odbywają się  nie mniej niż dwa razy w miesiącu. Do pacjenta przychodzi również pielęgniarka – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

W skład zespołu opiekującego się chorym wchodzą również: fizjoterapeuta, psycholog  – w zależności od zapotrzebowania. Personel hospicjum domowego może codziennie udzielać porad przez telefon, ale w razie potrzeby gotów jest do złożenia wizyty w domu chorego. Każdy pacjent otrzymuje informacje dotyczące kontaktu telefonicznego z lekarzem i pielęgniarką, a liczbę wizyt ustala się w zależności od potrzeb chorego.

Zespół hospicjum:

  • lekarz specjalista opieki paliatywnej
  • pielęgniarka
  • psychologa
  • fizjoterapeutę
Uwaga!

Objęcie pacjenta opieką następuje nad podstawie skierowania oraz rejestracji

Szpital prowadzi również Poradnię Medycyny Paliatywnej