Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

Kostrzyn n. Odrą, ul. Narutowicza 6, II piętro

Numery telefonów:

  • 41 240 18 60
  • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 18 62
  • Gabinet lekarski – 41 240 18 63
  • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 18 64
Ordynator – dr n. med. Jacek Kądzik, specjalista anestezjologii i intensywnej opieki
Pielęgniarka oddziałowa – Anna Celebucka, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intesywnej opieki

Zakres świadczeń:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje się leczeniem pacjentów w stanach zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, chorych z ciężkimi zakażeniami, po zatrzymaniach krążenia, zatruciach oraz pacjentów z urazami wielonarządowymi i po rozległych zabiegach operacyjnych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dysponuje stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi zgodnie z obowiązującymi standardami

Zakres procedur medycznych:

  • intensywna terapia chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu (oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, nerek);
  • kwalifikowanie i przygotowywania pacjentów do zabiegów operacyjnych zgodnie ze stanem ich zdrowia i wskazaniami medycznymi
  • znieczulenia ogólne lub przewodowe do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
  • leczenie bólu pooperacyjnego
  • konsultacje pacjentów w stanie ciężkim

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich – 8:30, 19:00
Godziny wydawania wypisów – 10.00-12.00