Nowy Szpital w Szprotawie

Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Szprotawie
ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

KRS 0000310791 NIP 9552268107 Regon 320592406

Centrala: 41 240 2311

fax: 41 240 2306

sekretariat.szprotawa@nowyszpital.pl

Numery telefonów

Szpital

Izba przyjęć
41 240 2311
Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat 42 240 2309
Punkt pielęgniarski 41 240 2320
Oddział pediatrii
Pokój lekarski 41 240 2331
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 2332
Punkt pielęgniarski 41 240 2333

Poradnie

Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 2381
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 2380, 41 240 2360
Poradnia reumatologiczna 41 240 2381
Poradnia urologiczna 41 240 2382

Pracownie diagnostyczne

Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 2340
Pracownia RTG 41 240 2370
Pracownia USG 41 240 2370

POZ/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

41 240 2310
Lekarz POZN 516 098 657
Pielęgniarka POZN 516 142 464

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny

Kierownik ZOL 41 240 2350
Punkt pielęgniarski 41 240 2351
Pracownia rehabilitacji 41 240 2384

Administracja

Biuro zarządu 41 240 2302
Biuro zarządu fax 41 240 2306
Pielęgniarka naczelna 41 240 2303

Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochrony danych osobowych w GK GNSH S.A.:
https://www.nowyszpital.pl/dla-pacjentow/ochrona-danych-osobowych/

Regulamin rozmów telefonicznych.pdf