Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą

Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

KRS 0000283210 NIP 5993013736 Regon 080188702

 

Rejestracja: 41 240 19 00

Centrala: 41 240 1800

fax 41 240 1808

kostrzyn@nowyszpital.pl

Numery telefonów

Szpital

Izba Przyjęć
41 240 1810
Ambulatorium 41 240 1811
Pielęgniarka Oddziałowa 41 240 1812
Dyżurka lekarska 41 240 1813
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1814
Oddział Chorób Wewnętrznych
41 240 1820
Ordynator 41 240 1821
Pielęgniarka Oddziałowa 41 240 1822
Gabinet lekarski 41 240 1823
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1824
Gabinet zabiegowy 41 240 1825
Oddział Chirurgii Ogólnej
41 240 1830
Ordynator 41 240 1831
Pielęgniarka Oddziałowa 41 240 1832
Gabinet lekarski 41 240 1833
Oddział Okulistyczny
41 240 1950
Ordynator 41 240 1851
Pielęgniarka Oddziałowa 41 240 1852
Gabinet lekarski 41 240 1853
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1854
Gabinet zabiegowy 41 240 1855
Gabinet opatrunkowy 41 240 1856
OAiIT
41 240 1860
Pielęgniarka Oddziałowa 41 240 1862
Gabinet Lekarski 41 240 1863
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1864
Oddział Rehabilitacji
41 240 1880
Ordynator 41 240 1881
Pielęgniarka Oddziałowa 41 240 1882
Fizykoterapia ambulatoryjna 41 240 1883
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1884
Rehabilitacja Witnica 41 2401888, 502 176 030

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

41 240 1890
Kierownik oddziału 41 240 1891
Pielęgniarka Oddziałowa 41 240 1892
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1894
Gabinet zabiegowy 41 240 1895
Sekretariat ZOL 41 240 1896

Poradnie specjalistyczne

Rejestracja ogólna 41 240 1900
Gabinet chirurgiczny 41 240 1901
Gabinet onkologiczny 41 240 1902
Gabinet ortopedyczny 41 240 1903
Gabinet ginekologiczny 41 240 1904
Bogdaniec – Gin-poł 41 240 1941
Witnica – Gin-poł 41 240 1942
Witnica – chirurgiczna 41 240 1943
Poradnie okulistyczne 41 240 1950
Rejestracja poradni okulistycznej 41 240 1950
strabologia – leczenie zeza 41 240 1951
Angiografia 41 240 1952
Gabinet zabiegowy 41 240 1953

Pracownie diagnostyczne

Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 1910
Pracownia RTG, USG 41 240 1915
Laboratorium analityczne 41 240 1920
Punkt przyjęć pacjentów 41 240 1920
Kierownik laboratorium 41 240 1921

Pozostałe

Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna
41 240 1811
Lekarz POZN 509 906 734
Pielęgniarka POZN 789 407 072
Biuro Zarządu
41 240 1802, fax 41 240 1808
Dyrektor ds. Medycznych 41 240 1803
Naczelna pielęgniarka 41 240 1804