Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Dane teleadresowe

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459
Tel. 41 240 3000
Fax 41 240 3000 wew. 6
grupa@nowyszpital.pl

Numery telefonów:

Biuro Zarządu
Aleksandra Kuźma Koordynator Biura Zarządu
tel. 41 240 3000 wew. 5
tel. 509 825 331
akuzma@nowyszpital.pl

Dział sprzedaży
Wystawianie faktur
tel. 41 240 3000 wew. 1

Dział zaopatrzenia
tel. 41 240 3000 wew. 2

Dział zakupów
tel. 41 240 3000 wew. 3

Dział finansów
tel. 41 240 3000 wew. 4
Obsługa płatności
tel. 510 235 217

Dział kadr
tel. 41 240 3000 wew. 7

Księgowość
tel. 41 240 3000 wew. 8

Mienie
tel. 41 240 3000 wew. 9

Rzecznik prasowy, Marta Pióro,
tel. 502 273 465
mpioro@nowyszpital.pl