Nr: 2021-929

/
Zakończony
„Dostawa z montażem kompletnego wyrobu medycznego obejmującego instalacje gazów medycznych i źródeł gazów medycznych dla potrzeb nowobudowanego Bloku Operacyjnego z 3 salami operacyjnymi w szpitalu Zamawiającego w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz.”

2021-10-05T11:15:23+02:0012 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-927

/
Unieważniony
Zakup wraz z dostawą Indywidualnych Zestawów Ochrony Biologicznej w celu wsparcia   Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. Zakup realizowany w ramach: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację: „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w walce z COVID-19 ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020” w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 „ Projekty: 1.„Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwa Medycznego Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.  w Świebodzinie w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadania nr 1, oraz 2.„Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej w celu wsparcia Zespołów Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. w województwie kujawsko - pomorskim w walce z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi” – dotyczy Zadań nr 1,2,3,4,5,6,7,8

2021-08-25T10:34:24+02:004 sierpnia, 2021|

Nr: 2021-925

/
Zakończony
Remont kapitalny z dociepleniem dachu płaskiego o powierzchni ok. 331 m2 budynku „B” szpitala w Nowym Szpitalu we Wschowie, ul. Księdza Kostki 33, 67-400 Wschowa”

2021-09-09T09:08:58+02:0018 czerwca, 2021|

Nr: 2021-908

/
Zakończony
Zakup wraz z dostawą 5 szt. ambulansów typu C z wyposażeniem zgodnych z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.”

2021-08-25T10:35:06+02:0029 marca, 2021|

Nr: 2021-902

/
Zakończony
Zakup wraz z dostawą i montażem macierzy dyskowych, dostawą urządzeń CISCO (ASA5585-X SSP40) oraz zakup z dostawą komputerów (laptopów) i  licencji MS (MOLP), Office 2019 dla Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

2021-04-29T08:57:43+02:0020 stycznia, 2021|

Nr: 2021-903

/
Zakończony
Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych dla Nowego Szpitala Sp. z o.o. -POSTĘPOWANIE IV (Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych)

2021-03-05T13:52:56+01:0011 stycznia, 2021|
2020-900 Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych   dla Nowego Szpitala Sp. z o.o. -POSTĘPOWANIE III (Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych)

2020-12-18T07:07:22+01:009 grudnia, 2020|
2020-899 Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie  Sp. z o.o. Postępowanie III (Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych)

2020-12-17T08:38:06+01:008 grudnia, 2020|

Nr: 2020-895

/
Zakończony
2020-895 Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawami materiałów szewnych dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

2021-01-27T14:24:50+01:0027 listopada, 2020|

Nr: 2020-893

/
W toku
2020-893 Zakup wraz z dostawą środków i materiałów jednorazowych dla Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. POSTĘPOWANIE II (Postępowanie prowadzone w ramach projektu: Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych)

2020-12-04T12:41:21+01:0025 listopada, 2020|