Nr: 2020-892

/
Unieważniony
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dla potrzeb realizacji Projektu UE NR RPKP.06.01.01-04-0070/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie.” w zakresie utworzenia Oddziału Wewnętrznego z zapleczem diagnostyczno-przyjęciowym i administracyjno - gospodarczym w budynku głównym Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie.”

2021-03-15T09:19:39+01:0015 grudnia, 2020|

Nr: 2020-891

/
Zakończony
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu”.

2021-02-16T07:56:27+01:0023 listopada, 2020|

Nr: 2020-888

/
Zakończony
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym zamiennej dla potrzeb realizacji Projektu UE nr RPMP.12.01.03-12-0638/17 pn.: „Modernizacja obiektów szpitalnych wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.” w zakresie budynku Oddziału chorób Zakaźnych, Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym, Oddziału Pediatrycznego”.

2021-01-27T11:05:04+01:0030 października, 2020|

Nr: 2020-887

/
Zakończony
„Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dla potrzeb wykonania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 80-łóżkowego na terenie Nowego Szpitala Sp. z o.o. we Wschowie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.”

2021-02-16T09:55:56+01:0026 października, 2020|

Nr: 2020-883

/
Zakończony
„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu”.

2021-02-10T13:18:40+01:0020 października, 2020|

Nr: 2020-877

/
Unieważniony
„Wykonanie robót budowlanych związanych z budową Bloku Operacyjnego w nadbudowie SOR, z 3 salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń ok. 563 m2, w Nowym Szpitalu w Olkuszu”.

2020-10-06T13:27:21+02:002 października, 2020|

Nr: 2020-871

/
Zakończony
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno

2020-10-16T18:50:37+02:0020 sierpnia, 2020|

Nr: 2002-870

/
Zakończony
„Wykonanie robót budowlanych w części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Nowym Szpitalu w Świeciu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie”, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 36 m2 (2 sale chorych z łazienką).

2020-11-26T07:42:54+01:0012 sierpnia, 2020|

Nr: 2020-867

/
Unieważniony
Zaproszenie do przedstawienia kompleksowej koncepcji utworzenia Centralnej sterylizatorni w Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

2020-10-27T10:57:49+01:0011 sierpnia, 2020|

Nr: 2020-862

/
Unieważniony
Remont kapitalny dachu o powierzchni ok. 845 m2 Pawilonu Szpitalnego w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno

2021-05-07T12:46:47+02:0031 lipca, 2020|