Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

[przyłóżkowy aparat RTG]

Umowa Nr BF-VIII.3146.8.19.2022 w sprawie przyznania w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zawarta w dniu 29.03.2022 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Oddział Chorób Wewnętrznych/Pracownia rentgenodiagnostyki

Zakres rzeczowy:

Przyłóżkowy aparat RTG (1 szt.)

Uzasadnienie realizacji Projektu:

Podstawowy sprzęt wymagany przez NFZ, niezbędny do diagnostyki ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Szczególnie potrzebny w czasach panowania pandemii celem zdiagnozowania stanu pacjentów covidowych i podjęcia odpowiedniego leczenia.
Obecnie Szpital posiada jeden aparat RTG przyłóżkowy – przestarzały z 2001 roku. Z racji wyeksploatowania jest on awaryjny i na rynku często brakuje części zamiennych do jego naprawy. Wykorzystywany jest do diagnostyki pacjentów covid i pozostałych pacjentów. Zakup nowego aparatu pozwoli na rozdzielenie świadczeń na dwa niezależne aparaty.

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 283 000,00 PLN
Dofinansowanie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 254 700,00 PLN (90,00%)
Wkład własny – 28 300,00 PLN (10,00%)

Okres realizacji Projektu:

24.03.2022 – 30.09.2022