Budowa Stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonanie instalacji tlenowej w szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa realizuje, w ramach umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim znak BF-VIII.3146.8.6.2022 z dnia 14.04.2022r., zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Stacji zgazowania tlenu ciekłego, rozprężalni tlenu i wykonanie instalacji tlenowej w szpitalu we Wschowie w związku z COVID-19”.

Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wartość dofinansowania wynosi 770 000 zł, całkowita wartość zadania wynosi 802 000 zł.

Zakres projektu:

Zadanie obejmuje budowę stacji zgazowania tlenu ciekłego ze zbiornikiem co najmniej 6000l, budowę kompletnej rozprężalni tlenu, wykonanie instalacji tlenowej między obiektowej i wewnętrznych instalacji tlenowych w obiektach szpitala z montażem 100 szt. gniazd tlenowych i zapewnieniem pracy co najmniej 3 stanowisk respiratorowych.

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie bazy łóżkowej w województwie lubuskim dla pacjentów zakażonych wirusem sars-cov-2 oraz zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw tlenu w szpitalu w dobie pandemii koronawirusa sars-cov-2.