Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym

Umowa nr 8/WZ/2022 zawarta w dniu 17.03.2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital Sp. z o.o./Zakład Diagnostyki Obrazowej – Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Zakres rzeczowy:

Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym (1 szt.)

Uzasadnienie realizacji Projektu:

Podstawowy sprzęt wymagany przez NFZ, niezbędny do diagnostyki ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Szczególnie potrzebny w czasach panowania pandemii celem zdiagnozowania stanu pacjentów covidowych i podjęcia odpowiedniego leczenia. Zakup sprzętu pozwoli na szybszą i właściwą diagnozę leczonych pacjentów covidowych, a tym samym zwiększa szanse rozpoczęcia właściwego procesu ich leczenia i wyzdrowienia.
Dotychczasowy aparat RTG będzie wykorzystywany na potrzeby pozostałych pacjentów („pocovidowych” i nie zarażonych), co pozwoli na rozdzielenie świadczeń na dwa niezależne aparaty.

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 617 000,00 PLN
Dofinansowanie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 550 000,00 PLN (89,14%)
* Wkład własny – 67 000,00 PLN (10,86%)

Okres realizacji Projektu: 17.03.2022 – 31.08.2022