Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Aparat HIGH-FLOW z nawilżaczem i generatorem wysokiego przepływu.

Umowa nr 15/WZ/2022 zawarta w dniu 17.03.2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o./Oddział Chorób Wewnętrznych, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno

Zakres rzeczowy:

Aparat High Flow z nawilżaczem i generatorem wysokiego przepływu (2 szt.)

Uzasadnienie realizacji Projektu:

Zakup aparatu High Flow pozwoli na leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową wywołaną przez COVID-19 celem terapii wysokim przepływem donosowym NHF, w celu zmniejszenia ilości intubacji, reintubacji a także skrócenie czasu pobytu pacjenta na oddziale intensywnej terapii.

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 48 331,51 PLN
Dofinansowanie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 47 836,00 PLN (98,97%)
Wkład własny – 495,51 PLN (1,03%)

Okres realizacji Projektu: 17.03.2022 – 30.06.2022