Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/aparat do hemodializ Fresenius 4008 S Classix z modułem BPM

Umowa nr 9/WZ/2022 zawarta w dniu 17.03.2022 r. w Bydgoszczy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital Sp. z o.o./Stacja dializ
ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Zakres rzeczowy:

Aparat do hemodializ Fresenius 4008 S Classix z modułem BPM (3 szt.)

Uzasadnienie realizacji Projektu:

Zakupione aparaty do hemodializy zostaną wykorzystane do leczenia pacjentów zakażonych SARS-Co-V2 przebywających na Oddziale Stacji Dializ. Oddział realizuje całodobowe świadczenia w zakresie leczenia nerkozastępczego, obejmuje opieką pacjentów o wszystkich stanach wirusologicznych HBs, HCV, HIV oraz COVID „+” oraz innych pacjentów wymagających izolacji. Zakup pozwoli na wymianę najstarszych aparatów do hemodializy, często ulegających awariom.

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 108 216,00 PLN
Dofinansowanie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 108 216,00 PLN (100,00%)

Okres realizacji Projektu: 17.03.2022 – 30.06.2022