Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakup aparatury i sprzętu medycznego – ambulans typu C
z wyposażeniem zgodnym z normą EN 1789 lub równoważną.

Umowa nr 25/WZ/2022 zawarta w dniu 10.05.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Nowym Szpitalem w Olkuszu Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o./Szpitalny Oddział Ratunkowy
Al. 1000-lecia 13
32-300 Olkusz

Zakres rzeczowy:

Ambulans typu c z wyposażeniem zgodnym z normą PN:EN 1789 lub równoważną (1 szt.).

Uzasadnienie realizacji Projektu:

Ambulans sanitarny będzie wykorzystywany do ratowania życia i zdrowia pacjentów obciążonych innymi schorzeniami, którzy nie będą mogli być leczeni w Szpitalu w Olkuszu i wymagają transportu międzyszpitalnego z lekarzem z wyposażeniem ambulansu w standardzie S (specjalistyczny).

Źródła finansowania Projektu:

Wartość całkowita Projektu – 551 941,50 PLN
Dofinansowanie (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 500 000,00 PLN (90,59%)
Wkład własny – 51 941,50 PLN (9,41%)

Okres realizacji Projektu: 10.05.2022 – 31.12.2022