Uzdrawiamy szpitale!

Tylko „zdrowy szpital” może pomagać pacjentom

Naszym zdaniem „zdrowy szpital”:

daje pacjentom poczucie bezpieczeństwa

oferuje kompleksową opiekę medyczną

  jest dobrze zarządzany

nie zadłuża się i jest stabilny finansowo

Problemy są po to, by je rozwiązywać – polskie szpitale mogą być zdrowe!

Grupa Nowy Szpital jest największą w Polsce siecią szpitali, która świadczy usługi bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia. Mamy doświadczenie we współpracy z samorządami. W skład Grupy wchodzi obecnie 10 szpitali. Zaufali nam samorządowcy w województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego.

Współpracujący z nami samorząd zachowuje wpływ na szpital, ponieważ:
  • jest liczącym się partnerem spółki prowadzącej szpital,
  • może mieć swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej,
  • pozostaje właścicielem budynków szpitalnych,
  • otrzymuje regularne raporty dotyczące sytuacji bieżącej oraz planów rozwoju szpitala
  • może współuczestniczyć w podejmowaniu kluczowych decyzji.
Jak prowadzimy szpitale?

Najczęstszą formą współpracy między Grupą Nowy Szpital i samorządem jest dzierżawa majątku ruchomego i nieruchomego szpitala. Wysokość wpłacanej do samorządu dzierżawy podlega negocjacji i zależy od sytuacji szpitala oraz wartości kontraktu. To korzystne rozwiązanie dla powiatu, ponieważ pozostaje on właścicielem nieruchomości i majątku szpitala.

Rozwijamy usługi medyczne:
  • zysk wypracowany w szpitalu przeznaczamy na inwestycje i dalszy rozwój
  • zachowujemy dotychczasowy zakres działalności szpitala
  • uruchamiamy usługi medyczne, których najbardziej brakuje mieszkańcom.
Co się udało w Świeciu i w Olkuszu?

Jak leczymy szpital?

AUDYT Sprawdzamy jak realizowany jest kontrakt z NFZ. Czy organizacja pracy jest efektywna. Czy koszty badań i zakupów są optymalne.
PLAN Tworzymy strategię rozwoju szpitala przyjaznego pacjentom: jak lepiej wykonywać kontrakt z NFZ, jak zoptymalizować koszty działalności pozamedycznej czy rozszerzyć ofertę dla pacjentów.
WDROŻENIE Wspólnie z pracownikami i samorządem tworzymy dobrze zarządzany szpital, który służy mieszkańcom regionu. Poprawiamy organizację pracy. Modernizujemy sprzęt medyczny.
EFEKT Zadowoleni pacjenci  Pewne bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu  Większy kontrakt z NFZ – więcej usług dla pacjentów

Dołącz do nas!