Jak wygląda pobyt w szpitalu?

Co zabrać do szpitala:

Przyjęcie do szpitala następuje w izbie przyjęć, gdzie lekarz dyżurujący konsultuje pacjenta, zleca wykonanie wstępnej diagnostyki, a następnie podejmuje decyzje o przyjęciu danej osoby do szpitala.

UWAGA:

Pacjentami uprawnionymi do bezpłatnego korzystania (w ramach kontraktu z NFZ) ze świadczeń medycznych są osoby, które:

  • posiadają właściwe skierowanie od lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania skierowań do szpitala;
  • są ubezpieczone

Powyższe sytuacje nie mają zastosowania w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta lub nagłych wypadkach.

Do szpitala należy zabrać:

  • dowód osobisty
  • skierowanie do szpitala
  • rzeczy osobiste, przybory toaletowe

Prosimy o niezabieranie do szpitala wartościowych rzeczy np: biżuterii.

Do porodu:

  • dowód tożsamości
  • kartę przebiegu ciąży

Pacjentka może zabrać ze sobą rzeczy, które uzna za niezbędne dla dobrego samopoczucia lub komfortu osobistego i swojego dziecka.

Zasady informowania i odwiedzin

Szpitale nie udzielają telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta. Informacje dotyczące zasad odwiedzin dostępne są na oddziałach poszczególnych placówek. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pacjentom i rodzinie personel szpitala.