Oddział neurologii z pododdziałem udarowym w Nowym Szpitalu w Świebodzinie otrzymał zgodę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na szkolenie specjalistów z zakresu neurologii. To duże wyróżnienie i dobra wiadomość dla pacjentów, bo świadczy o wysokiej jakości leczenia w naszej placówce. Aby uzyskać akredytację oddział musi spełnić szereg wymogów, np. dostępność rezonansu magnetycznego.
Szpitalowi w Świebodzinie przyznano 4 miejsca szkoleniowe. Do specjalizacji z zakresu neurologii mogą przystąpić:

  • lekarze bez specjalizacji,
  • lekarze posiadający specjalizację I stopnia w neurologii,
  • lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii,
  • lekarze posiadający I lub II stopień specjalizacji albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych.

Pełen program specjalizacji trwa 5 lat i zakłada m.in. kształcenie z wykonywania zabiegów, badań diagnostycznych, udział w konsultacjach specjalistycznych oraz pełnienie dyżurów lekarskich na oddziale neurologicznym, w izbie przyjęć i SOR. W Świebodzinie kierownikiem kursu specjalistycznego będzie ordynator oddziału dr n. med. Jan Mejnartowicz, który jest Konsultantem Wojewódzkim na Województwo Lubuskie w zakresie neurologii lub inni lekarze specjaliści pracujący w Oddziale.  Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Szpitala, tel. 41 240 2102 oraz z ordynatorem oddziału, tel. 736 846 649