Szpital w Skwierzynie informuje, że nastąpiła zmiana numeracji telefonicznej w szpitalu. Dotychczasowe numery telefonów zastąpione zostały numerami zaczynającymi się od 41 240… Prosimy o zwrócenie uwagi na komunikaty głosowe i korzystanie z aktualnych numerów telefonów.

Telefoniczna rejestracja do poradni specjalistycznych oraz na badania diagnostyczne dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 pod numerem telefonu 41 240 0000.

  • Izba przyjęć – 41 240 2211, 513 253 818
  • Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna 41 240 2213, 513 253 818
  • Poradnia lekarza POZ Skwierzyna – 41 240 2270
  • Poradnia lekarza POZ Lipki Wielkie – 41 240 2272
  • Poradnia lekarza POZ Przytoczna – 41 240 2273
  • Oddział Chirurgii: dyżurka lekarzy – 41 240 2233, dyżurka pielęgniarek 41 240 2234
  • Oddział Internistyczno-Geriatryczny – dyżurka lekarzy 41 240 2223, dyżurka pielęgniarek 41 240 2224
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I – dyżurka pielęgniarek 41 240 2241, sekretariat (przyjęcia, dokumentacja) 41 240 2242
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy II – dyżurka pielęgniarek 41 240 2220, pielęgniarka oddziałowa 41 240 2243
  • Biuro zarządu – 41 240 2201