Szpital w Szprotawie realizuje programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu żagańskiego. Projekt obejmie 1,5 tys. osób i ma na celu ułatwienie dostępu do rehabilitacji i poprawę sprawności jego uczestników.

Finansowany ze środków regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020, projekt: „Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.” zakłada przede wszystkim wzrost dostępności do rehabilitacji leczniczej. Z uczestnictwa w projekcie i oferty bezpłatnego Programu rehabilitacji zdrowotnej mogą skorzystać osoby, które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie powiatu żagańskiego, a z powodu schorzeń narządu ruchu lub układu nerwowego wymagają rehabilitacji. Rehabilitacja w projekcie skierowana jest zarówno do osób pracujących, dla których wykonywanie pracy jest utrudnione z powodu schorzeń układu ruchu lub układu nerwowego, a także osoby, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie pracują, a chciałyby wrócić na rynek pracy.

Zasadniczą częścią projektu będą zabiegi fizjoterapeutyczne. Osoba zakwalifikowana do programu, po przejściu wstępnej konsultacji rehabilitacyjnej otrzyma indywidualny program zabiegów leczniczych, tj. kinezyterapię, masaż leczniczy czy zabiegi z zakresu elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, itp. Na potrzeby projektu szpital w Szprotawie do pracowni fizjoterapii zakupił aparaty do krioterapii, hydroterapii kończyn dolnych i górnych oraz łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem przeznaczonym do ćwiczeń równoważnych, samo wspomaganych oraz czynnych. Zabiegi wykonywane z użyciem tego sprzętu pozwalają uzyskać większą efektywność leczenia w procesie prowadzonej rehabilitacji.

Ostateczna liczba i rodzaj zabiegów oraz ćwiczeń zostanie określona indywidualnie dla każdego uczestnika w zależności od potrzeb i schorzenia. W razie potrzeby będzie możliwość kontynuacji rehabilitacji. Uczestnicy zostaną również objęci dodatkowymi formami wsparcia, tj. szkoleniami dotyczącymi profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy i zdrowego trybu życia. Udział w Programie jest bezpłatny, a uczestnicy projektu mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdów na zabiegi i szkolenia, jak i ze zwrotu kosztów opieki nad osoba zależną. Projekt będzie realizowany do czerwca 2023 r.

Informacje na temat projektu i warunków udziału w projekcie można uzyskać: w biurze projektu: Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, pod numerem telefonu: +48 41 240 23 02, +48 517 369 684 oraz na stronie internetowej: https://www.nowyszpital.pl/projekty-ue/nowy-szpital-w-szprotawie/sprawni-i-aktywni-zawodowo/opis-projektu/