Nowy Szpital w Świebodzinie chce pozyskać młodych lekarzy do specjalizacji w zakresie neurologii i rozwijać oddział neurologiczny, dlatego w tym roku w placówce powstanie pracownia rezonansu magnetycznego.

Nowa pracownia powstaje przede wszystkim z myślą o dalszym rozwoju oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Szpital w Świebodzinie ubiega się o możliwość prowadzania specjalizacji lekarzy w zakresie neurologii. Warunkiem wpisu na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w zakresie neurologii jest posiadanie pracowni rezonansu magnetycznego.

– Liczba lekarzy obecnie pracujących w naszym oddziale jest niewystarczająca, podobnie jak w innych szpitalach. Dlatego też liczymy na to, że uda nam się namówić młodych lekarzy do pracy w oddziale, którym kieruje Konsultant Wojewódzku ds. neurologii, dr n. med. Jan Mejnartowicz. – Podejmując decyzję o tak kosztownej dla szpitala inwestycji mieliśmy przede wszystkim na uwadze też dobro naszych pacjentów, ponieważ transport pacjenta z udarem do pracowni rezonansu magnetycznego oddalonej o 40 km nie jest obojętny. Transportów tych wykonujemy kilkanaście w ciągu tygodnia. Pracownia rezonansu jest także nie bez znaczenia dla pozostałych pacjentów leczonych w innych oddziałach szpitalnych. Szpital chciałby zapewnić dostęp do badań jak największej liczbie pacjentów. Dlatego będziemy starali się o kontrakt z NFZ – zapowiada Wiesława Cieplicka, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świebodzinie. – Tym bardziej, że w środkowej części województwa takiej pracowni nie ma, a na badanie MRI czeka się kilka miesięcy – dodaje prezes Cieplicka.

Po przeanalizowaniu różnych możliwości zdecydowano o przeznaczeniu na pracownię rezonansu pomieszczeń starej pralni. Remont już trwa. Jeśli nic nie przeszkodzi w pracach, nowa pracownia powinna zostać otwarta latem. Pracownia zostanie wyposażona w urządzenie marki GE , które dostarczy firma Althea Polska, która była również odpowiedzialna za przygotowanie projektu i wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni. Umowa na realizację projektu została podpisana pod koniec ubiegłego roku.

Badanie rezonansem magnetycznym jest obecnie jednym z najbardziej precyzyjnych badań wykorzystywanych w diagnostyce schorzeń centralnego układu nerwowego, chorób onkologicznych, zapalnych, chorób demielinizacyjnych ale również zmian zwyrodnieniowych i degeneracyjnych kręgosłupa. Urządzenie wykorzystuje fale radiowe oraz pole magnetyczne, dzięki którym otrzymuje się dokładny obraz narządów wewnętrznych. Aparat, który zostanie zainstalowany w pracowni w Świebodzinie umożliwia wykonywanie badań neurologicznych, naczyniowych czy ortopedycznych. RM rejestruje sygnały fizjologiczne badanego pacjenta, jest wyposażony w interkom umożliwiający komunikację z pacjentem oraz system telewizyjny do obserwacji pacjenta podczas badania.