CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O RYZYKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM?

SARS -CoV-2 potocznie nazywany koronawirusem, przenoszony jest głównie drogą kropelkową poprzez kaszel, kichanie oraz bliski kontakt z osoba zakażoną. Czas inkubacji SARS-CoV wynosi od 3 do 7 dni (maksymalnie 14).

Główne objawy zakażenia to: gorączka, kaszel, zmęczenie, trudności w oddychaniu. U większości pacjentów zakażenie przebiega z łagodnymi objawami.
Ryzyko zarażenia i zachorowania jest zależne od wielu czynników, między innymi od rodzaju narażenia – czy był to kontakt bliski (duże ryzyko) czy przygodny (małe ryzyko).

Za bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem uznaje się m.in.:
– zamieszkiwanie z osobą, u której wykryto COVID-19,
– bezpośredni kontakt fizyczny z osobą, u której wykryto COVID-19
– przebywanie w odległości 2 metrów od osoby, u której wykryto COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej,
– bezpośredni kontakt bez zabezpieczenia z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
– przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą (przez dowolny czas)
(źródło GIS)

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

I. Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
• Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
• W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.
• Zachowaj higienę osobistą – jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
• Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.
• W przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

II. Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
• Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
• Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.
• Jeżeli jesteś chory, to w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa używaj maski ochronnej.
• Zachowaj higienę osobistą – zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania, jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
• Ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego.

WAŻNE TELEFONY:

504 192 937 Sanepid w Nowej Soli
68 329 64 78, 68 329 64 81 oddział zakaźny
800 190 590infolinia NFZ
222 500 115całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia.

W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod nr alarmowy 112 (podczas zgłoszenia należy powiadomić dyspozytora o podejrzeniu zakażenia koronwirusem)

Nie należy zgłaszać się osobiście do lekarza POZ, ani udawać się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie należy się zgłosić i czy jest to konieczne.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIOM?

Sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia:

  • zachowanie zasad higieny – częste mycie i dezynfekcja rąk
  • zakrywanie ust i nosa
  • zachowanie dystansu od innych osób: w sklepach, przychodniach, urzędach, podczas zgromadzeń

TESTY NA KORONAWIRUSA

Testy na koronawirusa wykonywane są:

  • profilaktycznie w przypadku wyjazdu do sanatorium
  • jeśli występują objawy zakażenia
  • w przypadku kontaktu lub podejrzenia kontaktu z osobą zakażoną

O poddaniu testom decyduje lekarz lub inspektor nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Decydują wskazanie medyczne, tj. objawy i podejrzenie zakażenia lub bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.